Gezondheid

Gezondheid

Indien u medische hulp nodig heeft, kunt u zich wenden tot het plaatselijke gezondheidscentrum (Centro de Sáude).
De diensten voor Spoedeisende Hulp van de ziekenhuizen dienen slechts gebruikt te worden in ernstige gevallen (zware verwondingen, vergiftiging, brandwonden, infarcten, trombose, ademhalingsproblemen, enz.).

In geval van een ongeluk of ziekte tijdens uw verblijf in Portugal, hebben de inwoners van de 27 Europese landen, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland, toegang tot gratis medische verzorging of tegen een reductie (dezelfde voordelen als de Portugese burgers), indien zij hun Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK, afgegeven in het land van herkomst) en hun paspoort of legitimatiebewijs kunnen tonen.